De gemeente Amsterdam vindt het belangrijk dat er in Amstel III meer ruimte komt om te ontmoeten, ontspannen en sporten in het groen. Dat kan over een paar jaar in het Hondsrugpark. Om tot een ontwerp van het park te komen wordt er een adviesraad ingesteld met de omgeving. De adviesraad bestaat uit huidige omwonenden en medewerkers van omliggende bedrijven, toekomstige bewoners, en deelnemers met binding met Zuidoost. Samen zullen zij in zes bijeenkomsten tot een advies komen voor de inrichting van het nieuwe park. In april zal de adviesraad een definitief advies vaststellen en overhandigen aan de gemeente Amsterdam.

Lees hier meer over op de website van de gemeente Amsterdam.