De gemeente Amsterdam gaat van de Hondsrugweg het Hondsrugpark maken! Hiervoor is een ontwerpbureau geselecteerd die een schetsontwerp gaat maken. Daarnaast is er aan de mensen die in de buurt wonen of werken gevraagd om mee te denken en advies te geven. Zij vormen de adviesraad Hondsrugpark, die op 17 januari 2024 is gestart.

Adviesraad Hondsrugpark

De adviesraad Hondsrugpark is een groep van betrokken bewoners en medewerkers van bedrijven uit de omgeving die de komende maanden samen gaan nadenken over wat zij belangrijk vinden voor het Hondsrugpark. Ze zullen in april een definitief advies overhandigen aan de projectgroep Hondsrugpark van de gemeente.

Rol adviesraad

De gemeente wil mensen uit de omgeving van de Hondsrugweg een belangrijke stem geven in de ontwikkeling van het Hondsrugpark. Door samen te werken kunnen de beste keuzes gemaakt worden  voor de inrichting van het park. Het advies van de adviesraad is zwaarwegend. Dat betekent dat de gemeente het advies overneemt als het mogelijk is.

Ontwerpbureau

BYGG architecture and design gaat het schetsontwerp voor het Hondsrugpark maken. Zij werken samen met BOOM landscapes. Zij streven ernaar om het schetsontwerp voor de zomer af te ronden. Daarna wordt de buurt en andere betrokkenen gevraagd hierop te reageren.

Verdere stappen

Wanneer het schetsontwerp klaar is, zal het park in delen verder worden ontwikkeld. Dat betekent dat de gemeente en het ontwerpbureau per deel werken aan een voorlopig ontwerp.

 

Meer weten over het park? Klik hier