Interview: ontwerper Hondsrugpark aan het woord

Het bureau Felixx Landscape Architects & Planners maakte het schetsontwerp en de ontwikkelstrategie voor het Hondsrugpark. Een interview met oprichter en partner Marnix Vink over dit toekomstige park.

Wat houdt de transformatie van de Hondsrugweg naar Hondsrugpark in?

Het gebied zal de komende jaren transformeren van een vierbaans autoweg naar een veerkrachtig en op de mens georiënteerd park. Het toekomstige Hondsrugpark is niet te vergelijken met hoe het gebied tussen IKEA en de Johan Cruijff ArenA nu is. Waar nu de focus ligt op kantoren, auto, asfalt en parkeerplaatsen, ligt straks de nadruk op voetgangers en bewoners die op een prettige en groene plek kunnen verblijven.

Hoe wordt het park ontwikkeld?

Het park wordt niet in één keer aangelegd. In de komende 10 tot 15 jaar wordt volop gebouwd rondom het park. Over twee jaar komen de eerste mensen wonen in dit nieuwe gebied. Dan willen we ook het eerste deel van het park aanleggen. Het park ontwikkelt zich in de jaren daarna stapsgewijs; naarmate er meer mensen komen wonen, krijgt het park ook verder vorm. De bus rijdt de eerste jaren nog wel door het park, maar deze heeft minder ruimte nodig, waardoor het park zich verder kan ontwikkelen.

Hoe ziet het toekomstige Hondsrugpark eruit?

Het Hondsrugpark is een lang en groot park en strekt zich uit van de Ikea tot de Hoogoorddreef. In totaal is dit ongeveer gelijk aan maar liefst zeven voetbalvelden. Ons voorstel is om het park in drie zones te verdelen. Het gebied nabij de Johan Cruijff ArenA is gericht op sport en spel; hier komen tennis-, voetbal- en basketbalveldjes en ruimte om te klimmen, samen te sporten en te wandelen. Het centraal gelegen deel is gericht op rust; in dit groene gedeelte kunnen mensen tot zichzelf komen, een boekje lezen. Dit is ook een plek met veel biodiversiteit, met vogels en vleermuizen die in het rond vliegen. Het gebied nabij de Ikea legt de focus op ontmoeting. Hier komen verblijfplekken, pleintjes en zitmogelijkheden. De omgrenzende bebouwing vormt de rand van het park, en hier komen verschillende voorzieningen, zoals een supermarkt en horeca.