Gemeente geeft groen licht voor realisatie Hondsrugpark

De kogel is door de kerk: op de plek van de Hondsrugweg komt een groot stadspark. De gemeenteraad stelde op 21 april de Actualisering Investeringsbesluit 2021-2024 vast voor de gebiedstransformatie van Amstel III. Daarmee zijn de plannen voor de realisatie van het Hondsrugpark definitief geworden. Het Hondsrugpark wordt maar liefst 7 voetbalvelden groot. Daaromheen verrijst een gelijknamige stadswijk met woontorens van 60 tot 110 meter hoog.

Groene stadswijk
Het Hondsrugpark komt in een sterk vernieuwde omgeving met fraaie woon- en werkgebouwen. Met 5.000 nieuwe woningen, moderne werkplekken en voorzieningen wordt dit een aantrekkelijke, bruisende stadswijk. Het merendeel van de woningen en voorzieningen wordt gerealiseerd door de vastgoedpartijen die verenigd zijn in Stichting Hondsrugpark (Wonam, Vastint, COD, DUQER, Certitudo Capital, Synchroon en Amvest). De bouwactiviteiten in het gebied zijn in volle gang. In de loop van 2022 nemen de eerste bewoners hun intrek.

Met de komst van het park krijgt de voormalige kantorenwijk een complete metamorfose. Auto’s verdwijnen, fietsers krijgen de ruimte en straten worden duurzaam ingericht. Tussen de torens komen groene parkjes met in het midden van de stadswijk het Hondsrugpark.

Parkontwerp
Het Hondsrugpark, waar Felixx Landscape Architects & Planners het schetsontwerp voor maakte, bestaat uit drie groene parksferen en verschillende verblijfplekken. Hierin krijgen niet alleen mensen, maar ook flora en fauna de ruimte. Er zijn sport- en speelvelden, maar ook rust- en ontmoetingsplekken. Het biedt, kortom, voor ieder wat wils.

Fasering
Omdat er de komende 10 jaar volop wordt gebouwd rondom het park, verloopt de aanleg van het park in fases. De eerste fase start volgend jaar. Een deel van het asfalt wordt dan verwijderd en de busbaan wordt omgevormd. Daarna ontwikkelt het park zich stapsgewijs. Naarmate er meer mensen wonen, krijgt het park verder vorm. De gemeente wil de omgeving hier actief bij betrekken.