De mensen achter Amstel III: Niels Marijnissen en Roderik van Lith

In de serie De mensen achter Amstel III gaat ZO!City in gesprek met de mensen achter de transformatie van het gebied. Wat zijn hun  wensen, belangen en dromen voor Amstel III? Dit keer aan het woord: Niels Marijnissen en Roderik van Lith.

Wat is jullie rol in Amstel III?
Niels: “Wij zijn beiden projectdirecteur bij de ontwikkelende belegger Certitudo Capital. Dat houdt in dat wij de kartrekker zijn voor een ontwikkeling van idee tot en met realisatie. Wij zijn daarmee de vooruitgeschoven post van de ontwikkelende belegger Certitudo. De focus van Certitudo Capital ligt onder andere op grootschalige gebiedsontwikkelingen. We hebben veel bezit in Amstel III, maar ook op andere locaties zoals de Hoef in Amersfoort en rondom station Delft Zuid werken we aan grote gebiedsontwikkelingen. Certitudo bestrijkt het volledige domein van vastgoed, van project- en gebiedsontwikkeling tot en met private equity, asset en investment management. Wij hebben daartoe alle benodigde expertise in eigen huis om ontwikkelingen als deze tot een goed eind te brengen, dan wel het vastgoed in belegging te nemen.”

Waar werken jullie nu aan?
Niels: “Ik werk nu vooral aan het noordelijke gedeelte van Amstel III: Bullewijk. Daar werk ik aan meerdere projecten, bijvoorbeeld Amstel Next. Amstel Next wordt een kantoorpand aan de Hettenheuvelweg waarvan het voorlopig ontwerp net is afgerond. In het najaar gaan we het definitieve plan bekend maken en starten met de promotie voor toekomstige huurders.”

“Voor onze ontwikkeling aan de Hessenbergweg staan we juist nog helemaal aan de start, we voeren daar nu een haalbaarheidsonderzoek uit naar wat we daar willen bouwen. Op de kavels Hettenheuvelweg 12-14 en 16 werken we momenteel aan het voorlopig ontwerp wat voorziet in de bouw van ca. 570 woningen, voorzieningen en ondergronds parkeren. Voor deze ontwikkeling verwachten we voor de zomervakantie met de gemeente Amsterdam de afsprakenbrief te ondertekenen.”

“In 2021-2023 staat het hier vol met bouwkranen. En niet alleen met die van ons. Certitudo is lid van de Stichting Hondsrugpark. In deze stichting werken we met acht verschillende ontwikkelaars/ beleggers samen om de zichtbaarheid en bekendheid van onze projecten te vergroten en draagvlak voor een toekomstig stadspark op de nu nog in gebruik zijnde Hondsrugweg te vergroten. De stichting groeit nog altijd, steeds meer ontwikkelaars uit het gebied sluiten zich aan bij de stichting, en zo groeit ook het draagvlak van de stichting in de buurt en bij de gemeente.”

“Vanuit de stichting organiseren we bijzondere placemaking activiteiten. Zo hebben we vorig jaar het Freezone festival georganiseerd en is er een jaar gratis wonen verloot in één van de projecten van de stichtingsleden. Op dit moment kan je nu meedoen met een social media actie om een Bijlmerbox te winnen.”

“Als laatste werk ik nog aan de het transformatieproject Trinity Buildings aan de Pietersbergweg 1 t/m 47 in Amsterdam, mijn enige project in Holendrecht. We zijn daar net gestart met de gefaseerde transformatie van drie kantoortorens naar 133 appartementen en zijn recent gestart met de verhuur.”

Roderik: “Onze overige projecten in Holendrecht zijn mijn verantwoordelijkheid. In het noordwesten van het Paasheuvelweggebied hebben we vijf aan elkaar grenzende kavels. In een integrale gebiedsontwikkeling willen we het nu monofunctionele kantorengebied door middel van sloop-nieuwbouw transformeren naar een aantrekkelijke gedifferentieerde wijk met circa 15.000 m2 kantoren, ruim 700 woningen en aantrekkelijke plinten met voorzieningen.”

“Op dit moment zijn we de stedenbouwkundige plannen aan het vertalen naar het structuurontwerpen, hiermee wordt de eerste richting van de architectonische uitwerking per pand zichtbaar. Uiteindelijk komt dat in een afsprakenbrief met de gemeente Amsterdam terecht. In een afsprakenbrief staan de spelregels voor de verdere plantuitwerking van het gebied. Dit is een belangrijke mijlpaal in het ontwikkelproces.”

“Ook in dit gebied zoeken we de samenwerking met de andere ontwikkelaars en eigenaren. We voeren positieve gesprekken om gezamenlijk te werken aan marketing, mobiliteit en de realisatie van voorzieningen vergelijkbaar als in Stichting Hondsrugpark. Alleen door goed samen te werken met elkaar breng kan je zo’n grote gebiedsontwikkeling voor elkaar krijgen”

Niels Marijnissen (L) en Roderik van Lith

Wat is jullie toekomstdroom voor Amstel III?
Roderik: “Het beeld dat ik voor Holendrecht in gedachten heb is een levendige stadswijk met een buurtpark waar de bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Er moet een duidelijke relatie bestaan tussen de woningen en de directe omgeving: een plek waar je in het groen stedelijk kan leven. Wij bouwen hier vooral voor een en tweepersoonshuishoudens. Deze bewoners zijn over het algemeen erg mobiel en leven veel buitenshuis. We creëren daarom een thuis waar je tot rust kan komen. Overigens komen er ook enkele grotere appartementen voor meerpersoonshuishoudens”

Niels: “De toekomstdroom voor Bullewijk is vertaald in het ontwikkelperspectief dat uitgaat van een gemengde stadswijk waar gewoond, gewerkt en gecreëerd wordt. Een hoogstedelijk en gemixt gebied dat Amsterdam nog niet op deze manier kent. Je zou de stedelijkheid het beste kunnen vergelijken met de Zuidas, hier is echter een grotere mix wonen/werken.”

“Ik zie nog een paar uitdagingen: als het gaat om voorzieningen moet er een duidelijke koersbepaling komen over wat, waar en waarom. Een kwaliteitsslag kan gemaakt worden indien je op natuurlijke landschappelijke wijze de deelgebieden met elkaar gaat verbinden. Dat mensen een rondje gaan lopen van het Paasheuvelweggebied naar Bullewijk, en van Bullewijk naar Arenapoort en de Amsterdamse Poort. De gebieden moeten een actieve koppeling krijgen en het Hondsrugpark moet een levendig park gaan worden. Daar moet het leven van de wijk gaan plaatsvinden: sporten, terras, dit is de ziel van het gebied.”

“Kortom de ervaring op straat is wat mij betreft erg belangrijk voor het gebied. Als je dat niet hebt, heb je een anoniem gebied met alleen maar hoge gebouwen. Andere zorg is de gewenste ontwikkelsnelheid: als de transformatie van Amstel III vertraging oploopt ofwel stil komt te vallen, zakt het vertrouwen bij investeerders, bewoners en bedrijven weg en blijft het een gebied in ontwikkeling. Ontwikkelingen als deze vragen dan ook om een lange adem en koersvastheid. Vanuit de gemeente hoor ik dat deze noodzaak ook gezien wordt, maar ik denk dat er harder ingezet kan worden op het verleiden van nieuwe investeerders om de transitie gaande te houden.”

“Daarnaast denk ik dat we ook de langetermijntoekomst voor dit gebied in de gaten moeten houden. Nu bouwen we vooral voor hurende pioniers, daarna komen er woningen voor kopers maar in een volgende fase moet er ruimte komen voor gezinnen. Ik geloof niet in een wijk met alleen maar kleine huishoudens. Dat is prima voor de eerste fase, maar daarna moet er ruimte gemaakt worden voor grotere woningen.”

Bron: Transformcity

Meer weten over de ontwikkelingen in Amstel III? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief van ZO!City.